Indoor Navigatie voor het Ziekenhuis [Met of Zonder Beacons?]

Indoor Navigatie voor het Ziekenhuis [Met of Zonder Beacons?]

Om maar met de deur in huis te vallen; er zijn grofweg twee manieren om indoor navigatie toe te passen in een ziekenhuis.  Het verschil in prijs en functionaliteit is aanzienlijk en helaas werden er in het verleden veel verkeerde beslissingen genomen. Indoor navigatie Ziekenhuis.

Andere ziekenhuizen kozen de juiste oplossing, maar gebruiken vaak lang niet alle -vaak gratis- mogelijkheden die het biedt.

Al met al, reden voor een nieuw indoor navigatie artikel, waarin alles uitgelegd en toegelicht wordt.

indoor-navigatie

Indoor Navigatie

Met indoor navigatie wordt hier bedoeld een wayfinding software applicatie, voor binnen in gebouwen, die routes kan genereren. Deze wayfinding software doet hetzelfde voor indoor omgevingen, wat de wayfinder in de auto (of GoogleMaps op de mobiele telefoon) doet in de buitenwereld.

Het verschil met en zonder beacons:

Indoor Navigatie met Beacons

Het navigatiesysteem laat zien :

 • Het Startpunt van de route
 • Het Eindpunt
 • De Route zelf
 • en De Huidige Locatie

Indoor Navigatie zonder Beacons

Het indoor navigatiesysteem laat zien:

 • Het Startpunt van de route
 • Het Eindpunt
 • De Route

Het verschil is dus ‘De Huidige Locatie’, oftewel; waar de gebruiker zich nu bevindt.

GoogleMaps laat dit bijvoorbeeld zien door een blauw rondje (Blue-Dot) op de kaart, waar het groene rondje de start voorsteld en de rode het eindpunt.

Het is absoluut een feit dat het weten van ‘De Huidige Locatie’ een erg belangrijk onderdeel is bij oriëntatie en navigatie.

Maar tegen welke prijs?

indoor-navigatie-beacons

Beacons

Heb je het ook gehoord of gelezen?

De beacons technologie is het GPS equivalent voor binnen in gebouwen!

of

De beacons technologie is het nieuwe technische hoogstandje voor mobiele indoor navigatie!

De beacon technologie is inderdaad veelbelovend en de functie is inderdaad hetzelfde als GPS. Echter, als je het vergelijkt met GPS, kleven er aan de beacon technologie toch nog wel wat nadelen.

Introductie beacon technologie

Eerst even een kleine introductie van Beacons om op gang te komen.

Een beacon is een kleine zender, gebaseerd op Bluetooth, dat signalen uitzendt die opgevangen kunnen worden door de mobiele telefoon. Een beacon is van het BLE type (Bluetooth Low Energy), dus ze gaan relatief lang mee.

Om beacons te gebruiken voor indoor navigatie in bijvoorbeeld een gebouw, moeten er genoeg opgehangen worden zodat iedere mogelijke locatie in het gebouw gemeten kan worden.

Dus als wij daar in het ziekenhuis rondlopen met onze mobiele telefoon, dan moeten de beacons ons altijd kunnen zien. Anders kan de app op de mobiele telefoon zijn werk niet doen en de positie niet berekenen.

Beacons zijn nuttig

Op zich verschaft de beacon technologie dus een erg nuttige functie. Daar kan iedereen het over eens zijn.

Waar we zouden zijn zonder GPS in de buitenwereld?

Mijn auto zou in ieder geval vaak de verkeerde afslag nemen. Ook zou ik niet meer weten hoeveel calorieën ik ben afgevallen na een rondje lopen.

indoor-navigatie

Maar wat is dan het probleem?

Nou, beacons zijn niet gratis en bewerkelijk bij installatie en onderhoud.

Bovendien communiceert het beacon netwerk met mobiele telefoons waarvoor alles in gereedheid moet worden gebracht met een wayfinding applicatie.

Beacon Kosten

Om inzicht in de kosten te begrijpen, eerst even wat achtergrondinformatie.

Een beacon is een klein zendertje en het bereik is maximaal 50 meter.Iedere denkbare locatie van de gebruiker, met zijn mobiele telefoon, moet altijd in het onbelemmerd zicht zijn van tenminste 3 beacons.

In de praktijk betekend dit dat er een behoorlijk netwerk van beacons geïnstalleerd moet worden en wel zodanig dat er dus altijd gemeten kan worden. De beacons zelf zijn gelukkig goedkoop, al loopt het totaal aardig op door het aantal. De echte hoge kosten zitten hem in de infrastructuur en de speciale software voor het mobiel.

Andere kosten aspecten:

 • Het bepalen/berekenen waar de beacons moeten komen.
 • Installatie van de beacons (testen/auditten)
 • Het maken van een speciale app voor tenminste Android en iOS.
 • De server die alle app connecties regelt en de conditie van de beacons in de gaten houdt.

De speciale app voor de mobiele telefoon moet dus tenminste 2x gemaakt worden en moet dus gedurende de levensduur ook dubbel onderhouden worden. Eén keer voor Android OS en één keer voor iOS. Bepaalde onderhoudsfuncties zijn bovendien van dien aard, dat de navigatie software leverancier dit zelf moet doen.

beacon-navigatie

Kosten voorbeeld beacon installatie Ziekenhuis

Een ziekenhuis zoals het hoofdgebouw te Zwolle zou al gauw tenminste 1.500 (waarschijnlijk meer) beacons nodig zijn.  De rol van ieder afzonderlijk beacon moet bepaald, afgesteld en vastgelegd worden.

Daarna de installatie, welke weliswaar relatief vlug zal gaan, met behulp van bijvoorbeeld Velcro (niet boren!), maar toch uitgevoerd moet worden op alle beacons. Ieder beacon moet getest en geaudit worden in zijn samenspel met de andere beacons.

Dan de rest nog zoals eerder vermeld, waarbij het ontwikkelen van de mobiele apps en later onderhouden waarschijnlijk één van de duurste componenten zal zijn.

Begroting: 200-300k.

En dat allemaal om uiteindelijk een persoonlijke locatie af te kunnen geven op een plattegrond van het mobiele navigatiesysteem met een plus of min nauwkeurigheid van 3-5 meter.

Beacons van vitaal belang voor een Ziekenhuis?

Het verstrekken van de huidige positie valt onder het begrip Location Based Services (LBS) waar ook het (locatiegebonden) zenden van berichten en promoties naar de mobiele telefoon onder vallen.

Als een ziekenhuis het navigeren makkelijker wil maken, dan is het verstrekken van een route, zonder blue-dot, ruim voldoende.

Bovendien is het de zeer wel de vraag of de mobiele navigatie applicatie wel gebruikt zal worden door het publiek.

Wat meer informatie hierover:

demografie-ziekenhuis

Demografische samenstelling Ziekenhuis

Een ziekenhuis heeft nog een andere hindernis te overwinnen als ze kiest voor het, op beacons gebaseerde, navigatiesysteem.

Als je kijkt naar de demografische samenstelling van het publiek van een ziekenhuis, dan bestaat dit vooral uit ouderen en mensen die medische zorg nodig zijn.

Gegeven: Een indoor wayfinding systeem gebaseerd op de beacon technologie heeft een app nodig die geïnstalleerd moet worden op de mobiele telefoon.

Niet bepaald een ideale combinatie.

Sterker nog, een doemscenario.

Denk je dat je de doelgroep kunt overtuigen een wayfinding app te downloaden en te gebruiken voor navigatie in het ziekenhuis?

Helaas niet en wat heb je aan een dure navigatie applicatie die nauwelijks gebruikt wordt?

Conclusie

Indoor navigatie gebaseerd op beacons (en dus voor mobiele telefoons) is voor een ziekenhuis niet een goede keuze.

Hoe dan wel?

mobiele-navigatie

De Oplossing voor een Ziekenhuis

Er is een oplossing voor een ziekenhuis dat met een indoor navigatiesysteem het navigeren eenvoudiger wil maken in haar gebouw.

Deze oplossing is niet alleen veel goedkoper, maar ook veel effectiever.

De truuk is om eerst even de navigatie app voor het mobiel opzij te zetten en niet de hoofdmoot te maken.

We weten nu dat de demografische samenstelling een keihard oordeel zal vellen over de investering.

Een geweldige navigatie applicatie die niet wordt gebruikt is weggegooid geld en levert alleen maar flink gedeukte ego’s op.

Ok, moraal van dit verhaal, denk niet mobiel.

Digitaliseren plattegrond

Eerst even een stapje terug en kijken wat de bestanddelen van een navigatiesysteem zijn om de route, eventueel op aanvraag, weer te kunnen geven.

 • Plattegrond van het gebouw
 • Bestemmingen
 • Begaanbare gangen en paden
 • Zoek en weergave functie

Wil het indoor navigatiesysteem zijn werk kunnen doen dan moeten al deze aspecten in het navigatiesysteem gebracht worden.

De rest van de indoor navigatie programma’s en back-end scripts is al klaar en voorbereid.

Waar te gebruiken?

De volgende stap is om te kiezen waar we deze wayfinding informatie zo effectief mogelijk in kunnen zetten.

Gezien de demografische samenstelling van het publiek van een ziekenhuis weten we dat dit niet op de eerste plaats de mobiele telefoon is.

Maar wat is het wel?

Vraagje:

Wat wordt het meest geraadpleegd voor informatie door het publiek van een ziekenhuis?

 1. Correspondentie, zoals afspraakbevestigingen op papier of e-mail
 2. De Centrale Receptie van het ziekenhuis
 3. De individuele recepties van de afdelingen
 4. De website van het ziekenhuis

indoor-navigatie-ziekenhuis

1. Correspondentie zoals afspraakbevestigingen

Ik denk dat wel 98% van de mensen hun post open maken om de bevestigde afspraak te zien.

Als zodanig is dit de beste plaats om een route naar de afdeling of doctor weer te geven, bijvoorbeeld geprint op de achterkant of toegevoegd als bijlage. Resultaat: alle benodigde informatie op één plaats.

Een QR code, met daarin de route, werkt perfect voor die mensen die de route even snel willen scannen voor later gebruik in het ziekenhuis.

Waar e-mail gebruikt wordt voor communicatie, kan de route rechtstreeks als een link of QR code toegevoegd worden.

Al deze klantvriendelijke toevoegingen kunnen eenvoudig geautomatiseerd plaatsvinden door een integratie van de API van het indoor navigatiesysteem.

2. Centrale receptie

Iedereen meldt zich bij de receptie. Tenminste, mensen die inchecken voor opname. Bezoekers gaan vaak gelijk op weg naar de bestemming.

Veel mensen krijgen hier automatisch verbale aanwijzingen van de te volgen route naar een afdeling of ze vragen hierom.

Voor opnames of andere medische behandelingen gaat vaak een vrijwilliger mee, die de persoon in het ziekenhuis van begeleid.

Voor bezoekers ligt het wat anders en die moeten het doen met aanwijzingen.

Vaak ontstaat er ergernis, omdat een route onthouden in een groot gebouw waar alles op elkaar lijkt, niet eenvoudig is.

In alle gevallen kan door middel van het indoor navigatiesysteem de route uitgeprint en meegegeven worden.

3. Recepties van afdelingen

Eenzelfde klantvriendelijk navigatie hulpmiddel kan bij de recepties van de afdelingen worden aangeboden. Kost niets meer.

4. De website van het Ziekenhuis

De website is de 4de in de lijst van belangrijkste bronnen waar een toekomstige patiënt of bezoeker zijn informatie haalt.

Dat maakt het niet minder belangrijk.

Integendeel, het indoor navigatiesysteem op de website van een ziekenhuis is van grote waarde. Hier gaat namelijk iedereen heen die van te voren alles wil voorbereiden, inclusief het genereren van routes en bestudering van het complex.

Ook vanaf hier kunnen de routes uitgeprint worden om later mee te nemen.

In theorie zal deze functie ook de hierboven genoemde punten 2 en 3 enigszins ontlasten.

navigatie-systeem

Kosten zonder Beacons

Deze benadering van een navigatie oplossing is volledig anders dan die met Beacon integratie.

Het maakt gebruik van de bestaande communicatiesystemen.  Systemen waarvan al bewezen is dat de mensen die gebruiken en er zich comfortabel bij voelen, in plaats van een mobiel navigatiesysteem waar intense marketing campagne nodig zal zijn in de strijd om acceptatie en gebruik. Een strijd die bij voorbaat al verloren is.

Oh ja, de kosten van zo’n navigatiesysteem voor bijvoorbeeld een ziekenhuis als die in Zwolle?

Denk aan minder dan een kwart.

EN! Het Allerbelangrijkste:

De mensen zullen het massaal gebruiken vanaf de eerste dag van ingebruikstelling. 

Bonus Mobiel Navigatiesysteem

Als bonus kan de indoor navigatie app ook nog op het mobiel aangeroepen worden met slechts minieme formatteringskosten, omdat het navigatie-systeem zelf al gemaakt is.

Andere voordelen voor mobiel wayfinding gebruik:

 • Geen download van een mobiele app voor de gebruiker – Click en Go
 • Eén app voor Android en iOS (en andere)
 • Het is één systeem dus hoeft er ook maar één update gemaakt te worden (i.p.v. afzonderlijk updates voor website, Android en iOS)
 • Door de eenvoud van het systeem kunnen de updates vaak zelf door het ziekenhuis verzorgt worden

Andere mogelijke features

Naast indoor navigatie zijn er ook nogal wat andere handige features in te bouwen:

 • Het ziekenhuis kan ook routes van-en-naar de parkeerplaatsen bieden.
 • Het navigatiesysteem kan ook in andere talen aangeboden worden.
 • Een voorziening die de plek onthoudt waar de auto geparkeerd is.
 • Integratie met de agenda van de gebruikers (inclusief een ‘alert’ voorziening).
 • Integratie van een voorziening om de tijdsduur van de rit naar het ziekenhuis beter inzichtelijk te maken, door informatie over files en vertragingen te verstrekken.
 • Routes van/naar dichtstbijzijnde bushalte of treinstation (plus aankomst en vertrek schema’s) te verstrekken.
 • Telefoonnummers van taxi’s, bloemisterijen, verzekeringsmaatschappijen,enz. te verlenen.

interactieve-informatiezuil

Interactive informatiezuil

Sommige ziekenhuizen kozen ervoor om indoor navigatie ook via een interactieve informatiezuil (kiosk) beschikbaar te stellen.

Ook in dit geval geldt, omdat het indoor navigatiesysteem al gemaakt is volgens bovenstaande, dienen alleen maar format aanpassingen gemaakt te worden aan de navigatie applicatie.

Waarbij vermeldt moet worden dat een speciale navigatie applicatie op de informatiezuil, beter te beveiligen is.

Een informatiezuil hoeft niet als je kijkt naar de vele toegangen die het publiek al heeft naar de navigatie applicatie, volgens bovenstaande punten 1 – 4.

Is een ziekenhuis toch geïnteresseerd om dit aan te bieden, dan is het beste type een pedestal met een groot interactief LCD scherm. Dit biedt de privacy die de gebruikers op prijs stellen.

Een voordeel is wel dat er ook andere informatie met betrekking tot het ziekenhuis beschikbaar kan worden gesteld voor publiekelijke toegang.

Beacons voor een universiteit dan?

Met een universiteit ligt de situatie iets anders en dan met name met betrekking tot de wijze waarop het navigatie middel ter beschikking kan worden gesteld.

Een universiteit heeft namelijk een volstrekt andere potentiële gebruikersgroep. Namelijk studenten die al van jongs af aan gewend zijn om hun informatie te verkrijgen via het mobiel.

Dus acceptatie en dus het gebruik van de mobiele navigatie applicatie zal geen probleem zijn.

Indoor navigatie op basis van beacons en dus het leveren van de huidige positie in de route kan dus in overweging worden genomen. De gebruikersgroep vormt geen belemmering.

Blijft over de vraag of een investering in beacons voor indoor navigatie voor een universiteit verantwoord is.

Dat is een onderwerp voor een volgend artikel.

navigatie-beacon

Andere gebruiksgebieden

Zo kan indoor navigatie ook voor andere gebruiksgebieden veel betekenen, met of zonder beacons.

Denk aan musea, casino’s, avonturenparken, grote kantoor- of overheidsgebouwen, winkels, winkelcentra, enzovoort.

Met name de functies die eraan gekoppeld kunnen worden, vergeleken met de relatief lage kosten, maken het navigatiesysteem zo aantrekkelijk.

 

Indoor Navigatie: Winkelcentrum project

Indoor Navigatie: Winkelcentrum project

[Switch to English]

Dit is een update op een recente indoor navigatie aanvraag van een winkelcentrum.  De aanvraag is inmiddels afgehandeld en de oplossing/offerte is in behandeling bij de klant. Omdat hier vele oplossingen kunnen worden aangeboden, ieder met zijn eigen prijs, denk ik dat het zinvol is om de beste oplossing hier weer te geven. De beste oplossing met de beste prijs. Zodat u de volgende keer, met kennis, de offerte aanvraag voor uw eigen indoor navigatie app, in kunt gaan.

De getoonde oplossing is niet alleen goed voor een winkelcentrum, maar voor alle gebouwen waar het moeilijk navigeren is. De indoor navigatie app is makkelijk te maken en makkelijk, door de klant zelf, te onderhouden.

Project: Indoor Navigatie Winkelcentrum.

indoor-navigatie

Project omschrijving (van de opdrachtgever)

 • Indoor navigatie applicatie voor een winkelcentrum met 200 winkels over 3 verdiepingen.
 • Op de homepage (van de klant).
 • Integratie in (bestaande ) aanraak schermen (touchscreens) aanwezig bij de ingangen van het winkelcentrum.
 • Met als optie: Mobiele applicatie voor alle bezoekers.
 • Eenvoudig en makkelijk te onderhouden zijn door de klant zelf.
 • Goede en prijsbewuste oplossing.
 • Mogelijkheden voor verdere uitbouw van de applicatie zoals positionering met beacons en promotionele berichten.

Overkoepelend doel

Indoor navigatie app:

 • eenvoudig te bedienen, met een zo’n groot mogelijke beschikbaarheid
 • makkelijk te integreren in andere -eventueel al- aanwezige applicaties (op bijvoorbeeld een interactief scherm).
 • geen download
 • eenvoudig te updaten door de klant zelf
 • prima uit te breiden in een later stadium
 • betaalbaar

Procedure

Wat ik eerst doe, om tot een uiteindelijke oplossing te komen, is bepalen wat niet (onmiddellijk) nodig is.

Gegeven is dat

 • Positionering niet nodig is. Positionering geeft altijd de actuele locatie weer op het mobiel. Dus dat betekent dat er geen beacon netwerk hoeft te worden aangelegd.
 • LBS (location Based Services) zijn (nog) niet gewenst. Location Based Services kunnen alleen aangeboden worden met positionering. Voorbeelden zijn geofencing, advertenties (en andere) op basis van locatie. Dus nog steeds geen beacons nodig.

Geen Beacons

Geen beacons netwerk nodig, dus dat scheelt al een heleboel op de investering. Minstens de helft of meer.

Geen Native App

Positionering via een beacon netwerk vereist veel rekenwerk op het mobiel, wat een native app vereist. Geen positionering of LBS = geen beacons = geen native app. Mooi, dat scheelt alweer de helft van de helft aan investering.

Oplossing

Een web-based indoor navigatie app is de oplossing.

Een web-based indoor navigatie app wordt geschreven in programmeer talen die geschikt zijn voor het internet, het WWW. Deze zijn onder andere HTML5, CSS, JavaScript, PHP, SQL, en dergelijke met als grootste voordeel dat ze in een browser werken.

Met geringe opmaak aanpassingen is de web-based indoor navigatie app geschikt voor installatie op:

 • Het Web. Als extra pagina op uw homepage.
 • Aanraak Schermen (Interactieve touchscreens) voor op locatie.
 • Alle smartphones. Alle mobiele apparaten met een browser.

Andere Voordelen

 • Multi-platvorm
 • Cross-browser
 • Geen download van de app
 • Werkt op alle smartphones (dus Android, IOS, etc)
 • Klant kan zelf de updates verrichten
 • Update gaat alleen naar de server, waardoor alle aangesloten apparaten direct de meest recente informatie krijgen
 • Makkelijke te integreren in bestaande apps
 • Laat alle opties open om aan te bouwen (Beacons, Heat mapping, Asset tracking, etc.)
 • Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
 • Fractie van de prijs

Samenvatting

Als er geen beacons nodig zijn in het indoor navigatie systeem, kan gewoon gekozen worden voor een Web-Based oplossing. Dat resulteert in een relatief geringe investering terwijl alle opties voor verder uitbouw open laat. Bovendien is een Web-Based indoor navigatie systeem direct geschikt voor het web, aanraakscherm en het mobiel, met geringe opmaak aanpassingen.

Hopelijk heeft u hier iets aan!

Veel success!

Vragen of opmerkingen?
Ik hoor het graag!