Wayfinding Software in gebouwen

Wayfinding Software

Als hulpmiddel om de navigatie voor bezoekers in een gebouw te verbeteren, wordt tegenwoordig vaak wayfinding software op een informatie-zuil of mobiele telefoon ingezet. De gebruiker kan hiermee zijn positie bepalen en interactief routes verkrijgen. Aanvullende diensten zoals een check-in systeem, afroep-register en aanvullende informatie kunnen worden geïntegreerd.

Persoonlijk Hulpmiddel

Veel grote publieke gebouwen kunnen een extra service voor hun bezoekers om zich te kunnen oriënteren en navigeren wel gebruiken. In het algemeen zijn de voorzieningen hiervoor vaak prima in orde, ze zijn gewoon niet toereikend. Conventionele bewegwijzering kan simpelweg niet alle mogelijke situaties ondervangen. En dan verdwalen mensen, hoe goed het systeem ook is. Als men op dat moment een app kan aanspreken op de eigen mobiele telefoon, zonder te hoeven zoeken naar personele hulp, is op zich al een hele geruststelling.

Wayfinding-Mobile

Echter, de directe waarde is natuurlijk dat mensen meteen kunnen zien waar ze zijn en waar ze heen moeten. Scheelt voor iedereen een hoop tijd en ergernis.

Een persoonlijke wayfinding app maakt mensen meer zelfstandig. En dat helpt indirect weer met de personele bezetting.

Bovendien kan men met eventueel aanvullende diensten zoals automatische check-in en automatische afroep gewoon efficiënter en sneller de wachtrijen weg werken.

Mobiel Web

Wayfinding Software kan worden gemaakt op twee manieren. De eerste is een wayfinding applicatie die mensen moeten downloaden en installeren. Grote nadeel hiervan is dat er een aparte applicatie voor Android, Apple en Windows gemaakt en onderhouden moet worden. Drie keer hetzelfde werk. Drie keer betalen. Voor iedere update na het maken.

Bovendien zit uw klant of bezoeker niet te wachten op nog een app.

Het antwoord hierop is het Mobiel Web. De wayfinding software hoeft niet gedownload te worden en maakt gebruik van de al aanwezige browser. Iedereen kan het direct gebruiken. De wayfinding app hoeft maar één keer gemaakt te worden en alle updates zijn in één keer goed voor alle apparaten aangesloten op het internet.

Wayfinding software aanbieden via het Mobiel Web is ook nog eens veel makkelijker (goedkoper) te onderhouden en is de meest recente versie meteen beschikbaar, zonder dat de gebruiker een nieuwe update hoeft te downloaden.

Mobiel Web wayfinding software–>goedkoper te maken, goedkoper te onderhouden en eenvoudiger te gebruiken

 

Physical Web

De mobiele web strategie voor wayfinding software is precies in lijn met de ontwikkeling van mobiele applicaties. Alle grote aanbieders van mobiele operating systems, zoals bijvoorbeeld Google, zijn hier al even mee bezig onder de term het Physical Web.

Het idee achter het Physical Web is dat door de toename van zg, smart-devices, het ondoenlijk wordt om voor iedere toekomstige nieuwe toepassing of intelligent apparaat, een aparte app te maken. Niet alleen zou het te duur worden voor sommige simple toepassingen maar kunnen wij dan ook door het grote aantal apps op de telefoon, door de bomen het bos niet meer zien.

Het antwoord hierop Het Web (WWW). Dat heeft alle capaciteiten van opslag, logistiek en uitbreidingsmogelijkheden die de toename mobiele applicaties onderdak kan geven. Voor wayfinding software is de browser al slimmer gemaakt zodat zelfs al Beacon integratie mogelijk is.

Wayfinding-Software

 

Beacon Marketing. Hoe wel en hoe niet.

Beacon Marketing

Dit artikel gaat over beacon marketing, oftewel het gebruiken van een beacon netwerk voor marketing doeleinden. Voor een uitgebreide beschrijving over de beacons zelf, is hier een link naar het artikel “Beacons, Wat zijn Het”.

In het vorige artikel is relevante informatie aan de orde gekomen. Dat is informatie die aangeboden wordt, in het geval van beacons via het mobiel, die verwant is aan wat ons op dat moment bezig houdt, of actueel is aan de situatie waarin we ons op dat moment in verkeren.

De sleutelwoorden voor beacon marketing en relevante informatie zijn: Persoonlijk, Tijd en Plaats.

Als we over beacon marketing praten in bijvoorbeeld het gebruik in winkels dan kan gezegd worden dat het verstrekken van relevante informatie voor een groot deel ook een marketing grondslag heeft. Bijvoorbeeld als de klant belangstelling toont voor een product en het mobiel laat diverse uitvoeringen zien, kleuren, kortingen en mogelijke uitbreidingen.

102702583-BEACON_4.530x298

Voorbeelden

In een Stadion kunnen beacons gebruikt worden om te navigeren naar de zitplaatsen, de toiletten, de eetgelegenheden en (nood) uitgangen. Aanbiedingen van fan-merchandise kan getoond worden op het scherm als ze in het clubwinkeltje zijn. Uiteraard kan in die winkel ook weer alle relevante info van de producten worden getoond en kan er besteld worden, indien niet voorradig. Allemaal zonder tussenkomst van personeel.

In Museums kan de beacon technologie ervoor zorgen dat je een persoonlijke route aangeboden wordt, en dat, zodra je voor een kunststuk staat, er informatie over dat kunststuk gepubliceerd wordt op het mobiel. Erg functioneel wat bijna iedere bezoeker bijzonder op prijs zal stellen. Uiteraard zijn ook hier de standaarden van toepassing dat de klant ook interesse zal hebben in waar zich de toiletten bevinden of in geval van nood de uitgang via de snelste weg kan vinden (wayfinding). Verder kunnen kortingen aangeboden worden voor een volgend bezoek en kan bij het verlaten een ‘poll’ onderzoek gehouden worden over de waarde van het museumbezoek. Erg nuttig allemaal.

Op Shows kan de beacon technologie informatie geven over het bedrijf van de uitstalling waar je op dat moment bij bent. De aanbiedingen en promoties die het bedrijf heeft voor die dag laten zien, alsmede de mogelijkheid biedt tot het verzoeken van persoonlijke assistentie.

Natuurlijk kunnen de beacons hier ook voor persoonlijke navigatie zorgen wat juist vaak op een show gewenst is. Probeer maar eens de toiletten te vinden, of de show-organisatie, of een specifieke stand.

Bovendien kan ook op shows bij de ingangen het systeem van automatisch inchecken gebruikt worden, een traditioneel probleem met grote wachtrijen als resultaat.

Op een Golfbaan kunnen beacons zorgen voor het laten zien van de informatie behorende bij een ‘put’, zoals, afstand, jouw gemiddelde, het algemeen gemiddelde, de windsnelheid, de geadviseerde ‘club’, etc. Omdat het hier een buitenomgeving betreft kan in sommige situatie ook gebruik worden gemaakt van GPS als ‘locatie bepaler’, echter GPS is wat ruiger in het vaststellen van de exacte positie en geeft op sommige plaatsen geen bruikbaar signaal.

En zo zijn er meer goede voorbeelden van goede beacon marketing die het ons leven als consument aangenamer kunnen maken.

Push-Marketing

In het kader van beacon marketing betekent Push-Marketing het sturen van de product informatie naar de mobiele telefoon zodra er zich een ‘trigger’ voordoet. De trigger is, als een consument (met het mobiel) de zone van een beacon betreedt. De app ziet dit beacon en onderneemt een actie.

Als het beacon systeem correct is (zie afstelling beacons) en de klant heeft inderdaad interesse in het product dan kun je je nog afvragen of de klant de extra informatie wel wil. Misschien zijn ze gewoon aan het ‘browsen’ en is er niet een actieve koop intentie.

Wat je niet wil is de klant irriteren met het publiceren van ongewenste informatie. Push Marketing heeft een agressieve inslag, je publiceert het of de klant nu wel of niet die informatie wenst.

Pull-Marketing

Pull-Marketing ondervangt dit risico. Het vraagt eerst of je belangrijke informatie over het product wilt ontvangen. Doet de klant niets dan verdwijnt deze boodschap als de consument de specifiek beacon zone verlaat. Wil hij de informatie wel, dan pas verschijnt de informatie op het scherm.

Beacon Afstelling

Afstelling van de beacons is belangrijk. De signaal sterkte van de Beacon moet zo afgesteld worden dat als de klant interesse toont (en er dus dichtbij staat) er dàn pas een bericht gestuurd wordt.

Het beacon kan afgesteld worden op een bereik van tot wel 5-10 cm. Dat is behoorlijk nauwkeurig. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Een beacon kan actief een actie ondernemen bij een klerenrek, maar dus niet bij een individueel kledingstuk in dat kleren rek, tenzij het specifieke kledingstuk op de één of andere manier een duidelijke dominantie heeft, bijvoorbeeld door voldoende ruimte eromheen zodat er, via het mobiel,  geïsoleerd aandacht aan kan worden geschonken.

Een tafel in een restaurant heeft voldoende geïsoleerde ruimte om er individueel via een app aandacht aan te kunnen schenken. Een glas in een glas uitstalling weer niet. In het laatste geval kun je er dan voor kiezen om het als onderdeel van een grotere doelgroep te beschouwen, bijvoorbeeld glaswerk van een specifiek merk.

Een stoeltje in een stadion kan wel uniek gemaakt worden met de beacon technology, maar is deze strategie praktisch weer onhaalbaar. Er zouden minimaal zoveel beacons als stoeltjes geïnstalleerd moeten worden. Bovendien kunnen de beacons hier niet makkelijk weggewerkt worden zodat ze langzaam maar zeker zouden “verdwijnen”. Voor de duidelijkheid, de prijs van de beacons zelf is laag dus dat is niet direct een criteria, alhoewel je kunt beargumenteren dat iedere cent besteedt aan een zinloze onderneming, weggegooid geld is.

Indirecte beacon marketing voordelen

De beacon technologie gaat uit van idee dat er een actie ondernomen wordt via het mobiel zodra een bepaalde beacon zone betreden wordt door de consument.

Door deze gegevens te verzamelen en te interpreteren kunnen we zien waar de klanten het meeste interesse in tonen. Of welke routes het meest of welke het minst bewandeld worden. Deze statistieken kunnen de ondernemer op bepaalde tekortkomingen of verbeteringen wijzen. Wellicht moet de opstelling opnieuw worden ingedeeld, waarbij hardlopers wellicht wat meer naar niet-populaire gebieden moet worden verhuisd. Wellicht moet de hoofd-route worden aangepast. Wellicht moet de prijs worden aangepast van specifieke producten.

Deze secundaire informatie (heat mapping) is zo belangrijk voor de ondernemer dat in sommige gevallen de beacon technologie alleen al voor die reden wordt ingevoerd.

Voorzichtigheid geboden

Er zijn helaas al beacon installaties waarvan het bekend is, dat de volledige intentie om zeep geholpen is door middel van een overvloed aan niet-relevante boodschappen.

Als het systeem een boodschap toont terwijl de klant geen interesse heeft in het product en het systeem doet dit veelvuldig, dan zal de klant de app sluiten en waarschijnlijk nooit meer gebruiken.

Dit fenomeen kan zich voordoen als de beacons niet goed afgesteld zijn. Maar ook zijn over-enthousiaste marketeers zijn soms de reden.

Dit betekent niet automatisch dat zolang het passende informatie betreft, je dan maar je gang kunt gaan. Alles met mate!

CASE: Heineken

Lees hier hoe Heineken een succesvolle ervaring heeft met Beacons.

Conclusie

Beacons kunnen een geweldige aanwinst zijn voor het bedrijf. Ze kunnen niet alleen ingezet worden voor relevante marketing doeleinden en het verbeteren van het zoek, vind en koopproces, maar als bonus, ook onzichtbare data, zichtbaar maken.

Echter, omdat de technologie het toelaat, betekent dat nog niet dat er ten volle gebruik van kan worden gemaakt. Een goed doordachte strategie is essentieel.

De klant is gevoelig, vooral wanneer het zijn persoonlijke mobiel betreft. Zelden geven zij een tweede kans.

 

Ron Koning

IT Project Markt